Бюджеттік бағдарламаларды

 (кіші бағдарламаларды) әзірлеу

және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

 және олардың мазмұнына қойылатын

талаптардың 2-қосымшасы

  Қызылорда облысының

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 жердің пайдаланылуы мен қорғалуын

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               бақылау басқарма басшысы

                                                               Қ. Ә. Тоғызбаевтың

_____________________

2019 ж. «31» желтоқсан

№ 23-Н бұйрығымен

бекітілді

 

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

  725  «Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы

мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі

(бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы)

2020-2022 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Тоғызбаев Қайрат Әбенұлы (басқарма басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 3 ақпанда №10176 тіркелді),  Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 29 тамыздағы №565 қаулысы, «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы №374 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2019 жылғы 23 желтоқсандағы №129 қаулысы

Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

             мазмұнына қарай

жеке

іске асыру түріне қарай

ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Облыс көлемінде жердің пайдаланылуы мен қорғалуына мемлекеттік бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және жерді пайдалану мен қорғауды дамыту мен жетілдіру

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін мемлекеттік органның аппаратын күтіп ұстау

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

2022

жыл

«Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»

мың теңге

 

4761,0

 

 

 

 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

мың теңге

56895,4

68463,1

65404,0

67914,0

68502,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

56895,4

73224,1

65404,0

67914,0

68502,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

14 бірлік мемлекеттік және 7 бірлік шарт негізінде жұмыс істейтін қызметшілер штат санымен жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін мемлекеттік органның аппаратын күтіп ұстау, коммуналдық қызметтер мен байланыс қызметтеріне, ақпараттық жүйлерді пайдалану, есептеу техникаларына жүйелік-техникалық қызмет көрсету, өзге де қызметтер мен жұмыстарды сатып алу

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

2022

жыл

Жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыратын мемлекеттік қызметшілердің саны

штат. бірлік

14

14

 

 

14

 

14

14

Шарт негізінде жұмыс істейтін қызметшілердің саны

бірлік

7

7

7

7

7

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

2022

жыл

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

56895,4

68463,1

65404,0

67914,0

68502,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

56895,4

68463,1

65404,0

67914,0

68502,0 


Бюджеттік бағдарламаларды

 (кіші бағдарламаларды) әзірлеу

және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

 және олардың мазмұнына қойылатын

талаптардың 2-қосымшасы

  Қызылорда облысының

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 жердің пайдаланылуы мен қорғалуын

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               бақылау басқарма басшысы

                                                               Қ. Ә. Тоғызбаевтың

_____________________

2019 ж. «27» желтоқсан

№22-Н бұйрығымен

бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

  725  «Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы

мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі

(бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы)

2019-2021 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Тоғызбаев Қайрат Әбенұлы (басқарма басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 3 ақпанда №10176 тіркелді),  Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 29 тамыздағы №565 қаулысы, «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы №271 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы №1284 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»  Қызылорда облысы әкімдігінің 2019 жылғы 19 желтоқсандағы  №121 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

             мазмұнына қарай

жеке

іске асыру түріне қарай

ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Облыс көлемінде жердің пайдаланылуы мен қорғалуына мемлекеттік бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және жерді пайдалану мен қорғауды дамыту мен жетілдіру

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін мемлекеттік органның аппаратын күтіп ұстау

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

«Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»

мың теңге

 

 

4761,0

 

 

 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

мың теңге

57356,4

56895,4

68463,1

54586,0

54924,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

57356,4

56895,4

73224,1

54586,0

54924,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

Жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыратын мемлекеттік қызметшілердің саны

 

штат. бірлік

 

 

12

 

 

Шарт негізінде жұмыс істейтін қызметшілердің саны

бірлік

 

 

7

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

   

4761,0

   

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

 

 

4761,0

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін мемлекеттік органның аппаратын күтіп ұстау, коммуналдық қызметтер мен байланыс қызметтеріне, ақпараттық жүйлерді пайдалану, есептеу техникаларына жүйелік-техникалық қызмет көрсету, өзге де қызметтер мен жұмыстарды сатып алу, ғимаратқа ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

Жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыратын мемлекеттік қызметшілердің саны

штат. бірлік

 

 

14

 

14

14

 

 

14

 

14

Шарт негізінде жұмыс істейтін қызметшілердің саны

бірлік

7

7

7

7

7

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

57356,4

56895,4

68463,1

54586,0

54924,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

57356,4

56895,4

68463,1

54586,0

54924,0 


Бюджеттік бағдарламаларды

 (кіші бағдарламаларды) әзірлеу

және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

 және олардың мазмұнына қойылатын

талаптардың 2-қосымшасы

  Қызылорда облысының

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 жердің пайдаланылуы мен қорғалуын

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               бақылау басқарма басшысы

                                                               Қ. Ә. Тоғызбаевтың

_____________________

2019 ж. «13» желтоқсан

№19-Н бұйрығымен

бекітілді

 

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

  725  «Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы

мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі

(бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы)

2019-2021 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Тоғызбаев Қайрат Әбенұлы (басқарма басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 3 ақпанда №10176 тіркелді),  Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 29 тамыздағы №565 қаулысы, «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы №271 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, Қызылорда облыстық мәслихатының 2019 жылғы 04 желтоқсандағы кезектен тыс 39 сессиясының №372 шешімі және «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы №271 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы №1284 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы»  Қызылорда облысы әкімдігінің 2019 жылғы 06 желтоқсандағы  №113 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

             мазмұнына қарай

жеке

іске асыру түріне қарай

ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Облыс көлемінде жердің пайдаланылуы мен қорғалуына мемлекеттік бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және жерді пайдалану мен қорғауды дамыту мен жетілдіру

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін мемлекеттік органның аппаратын күтіп ұстау

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

«Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»

мың теңге

 

 

6108,0

 

 

 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

мың теңге

57356,4

56895,4

68463,1

54586,0

54924,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

57356,4

56895,4

74571,1

54586,0

54924,0

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

Шарт негізінде жұмыс істейтін қызметшілердің саны

бірлік

 

 

7

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

   

6108,0

   

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

 

 

6108,0

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін мемлекеттік органның аппаратын күтіп ұстау, коммуналдық қызметтер мен байланыс қызметтеріне, ақпараттық жүйлерді пайдалану, есептеу техникаларына жүйелік-техникалық қызмет көрсету, өзге де қызметтер мен жұмыстарды сатып алу, ғимаратқа ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

Жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыратын мемлекеттік қызметшілердің саны

штат. бірлік

 

 

14

 

14

14

 

 

14

 

14

Шарт негізінде жұмыс істейтін қызметшілердің саны

бірлік

7

7

7

7

7

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

57356,4

56895,4

68463,1

54586,0

54924,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

57356,4

56895,4

68463,1

54586,0

54924,0 


Бюджеттік бағдарламаларды

(кіші бағдарламаларды) әзірлеу

және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

және олардың мазмұнына қойылатын

талаптардың 2-қосымшасы

Қызылорда облысының жердің

пайдаланылуы мен қорғалуын 

бақылау басқарма басшысы

Қ. Ә. Тоғызбаевтың

____________________

2019 ж. «30» сәуір

№6-Н бұйрығымен

бекітілді

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

  725  «Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы

мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі

(бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы)

2019-2021 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Тоғызбаев Қайрат Әбенұлы (басқарма басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 3 ақпанда №10176 тіркелді),  Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 29 тамыздағы №565 қаулысы, «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы №271 шешімі және «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы №271 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы №1284 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2019 жылғы 24 сәуірдегі №1374 қаулысы.

Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

мазмұнына қарай

жеке

іске асыру түріне қарай

ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Облыс көлемінде жердің пайдаланылуы мен қорғалуына мемлекеттік бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және жерді пайдалану мен қорғауды дамыту мен жетілдіру

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін мемлекеттік органның аппаратын күтіп ұстау

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

«Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»

мың теңге

 

 

6228,0

 

 

 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

мың теңге

57356,4

56895,4

57224,0

54586,0

54924,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

57356,4

56895,4

63452,0

54586,0

54924,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер, республикалық бюджет қаржысы есебінен мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

Жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыратын мемлекеттік қызметшілердің саны

штат. бірлік

  

 

12

 

 

 

Шарт негізінде жұмыс істейтін қызметшілердің саны

бірлік

7

7

7

7

7

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

0,0

0,0

6228,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

0,0

6228,0

0,0

0,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

14 бірлік мемлекеттік және 7 бірлік шарт негізінде жұмыс істейтін қызметшілер штат санымен жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін мемлекеттік органның аппаратын күтіп ұстау, коммуналдық қызметтер мен байланыс қызметтеріне, ақпараттық жүйлерді пайдалану, есептеу техникаларына жүйелік-техникалық қызмет көрсету, өзге де қызметтер мен жұмыстарды сатып алу

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

Жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыратын мемлекеттік қызметшілердің саны

штат. бірлік

 

 

14

 

14

14

 

 

14

 

14

Шарт негізінде жұмыс істейтін қызметшілердің саны

бірлік

7

7

7

7

7

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

57356,4

56895,4

57224,0

54586,0

54924,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

57356,4

56895,4

57224,0

54586,0

54924,0

 


Бюджеттік бағдарламаларды

 (кіші бағдарламаларды) әзірлеу

және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

 және олардың мазмұнына қойылатын

талаптардың 2-қосымшасы

  Қызылорда облысының

жердің пайдаланылуы мен қорғалуын

бақылау басқармасының басшысы

  Қ. Ә. Тоғызбаевтың

____________________

2018 ж. «28» желтоқсан

№ 37-Н бұйрығымен

бекітілді

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

  725  «Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы

мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі

(бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы)

2019-2021 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Тоғызбаев Қайрат Әбенұлы (басқарма басшысы)

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 3 ақпанда №10176 тіркелді),  Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 29 тамыздағы №565 қаулысы, «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы №271 шешімі және «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2018 жылғы 2 желтоқсандағы №271 шешімін іске асыру туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің  2018 жылғы 14 желтоқсандағы №1284  қаулысы

Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

мазмұнына қарай

жеке

іске асыру түріне қарай

ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Облыс көлемінде жердің пайдаланылуы мен қорғалуына мемлекеттік бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және жерді пайдалану мен қорғауды дамыту мен жетілдіру

Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін мемлекеттік органның аппаратын күтіп ұстау

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

«Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»

мың теңге

 

 

414,0

 

 

 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

мың теңге

57356,4

56895,4

57224,0

54586,0

54924,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

57356,4

56895,4

57638,0

54586,0

54924,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысын негізінде жұмысшылардың лауазымдық айлықақыларын (тарифтік мөлшерлемелерін) есептеуге арналған коэффициенттеріне өзгеріс енгізілуіне байланысты

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

Шарт негізінде жұмыс істейтін қызметшілердің саны

бірлік

7

7

7

7

7

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

мың теңге

0,0

0,0

414,0

0,0

0,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

0,0

0,0

414,0

0,0

0,0

Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

мазмұнына байланысты: мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)

14 бірлік мемлекеттік және 7 бірлік шарт негізінде жұмыс істейтін қызметшілер штат санымен жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін мемлекеттік органның аппаратын күтіп ұстау, коммуналдық қызметтер мен байланыс қызметтеріне, ақпараттық жүйлерді пайдалану, есептеу техникаларына жүйелік-техникалық қызмет көрсету, өзге де қызметтер мен жұмыстарды сатып алу

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

Жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыратын мемлекеттік қызметшілердің саны

штат. бірлік

 

 

14

 

14

14

 

 

14

 

14

Шарт негізінде жұмыс істейтін қызметшілердің саны

бірлік

7

7

7

7

7

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

жыл

2021

жыл

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

мың теңге

57356,4

56895,4

57224,0

54586,0

54924,0

Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

57356,4

56895,4

57224,0

54586,0

54924,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Бюджеттік бағдарламаларды

 (кіші бағдарламаларды) әзірлеу

және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

 және олардың мазмұнына қойылатын

талаптардың 2-қосымшасы

 

  Қызылорда облысының

жердің пайдаланылуы мен қорғалуын

бақылау басқармасының басшысы

  Қ. Ә. Тоғызбаевтың

____________________

2017 ж. «29» желтоқсан

№ 35-Н бұйрығымен

бекітілді

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

 

 Коды 725  «Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы

мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің

(бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы)

2018-2020 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: коды 001  «Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: Тоғызбаев Қайрат Әбенұлы (басқарма басшысы).

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексі, «2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 17-сессиясының №157 шешімі, «Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 29 тамыздағы № 565 қаулысы

Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

облыстық

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

             мазмұнына қарай

жеке

іске асыру түріне қарай

ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Жерді пайдалану мен қорғауды дамыту мен жетілдіру

Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): мемлекеттiк органдардың, жеке, заңды тұлғалардың және лауазымды адамдардың Қазақстан Республикасы жер заңдарының сақталуын, Қазақстан Республикасы заңдарының бұзылуын анықтауды және жоюды, азаматтар мен заңды тұлғалардың бұзылған құқықтарын қалпына келтiрудi, жер учаскелерiн пайдалану ережелерiнiң сақталуын, жер кадастры мен жерге орналастыру iсiнiң дұрыс жүргiзiлуiн және жердi ұтымды пайдалану мен қорғау жөнiндегi iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін мемлекеттік органның аппаратын күтіп ұстау

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

жыл

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

2020

Жыл

 «Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

мың теңге

53988,0

57356,4

57877,0

58584,0

59286,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

53988,0

57356,4

57877,0

58584,0

59286,0

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2016

жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

2020 жыл

Жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыратын мемлекеттік қызметшілердің саны

штат. бірлік

 

14

 

14

14

14

14

Шарт негізінде жұмыс істейтін қызметшілердің саны

бірлік

7

7

7

7

7

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау

Қызмет

керлер

8

4

3

8

4


Бюджеттік бағдарламаларды

 (кіші бағдарламаларды) әзірлеу

және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

 және олардың мазмұнына қойылатын

талаптардың 2-қосымшасы

 

  Қызылорда облысының

жердің пайдаланылуы мен қорғалуын

бақылау басқармасының басшысы

  Қ. Ә. Тоғызбаевтың

____________________

2016 ж. «29 » желтоқсан

№ 33-Н бұйрығымен

бекітілді

 

 

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА

 Коды 725  «Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы

мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің

(бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы)

2017-2019 жылдарға арналған

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: коды 001  «Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: басқарма басшысы Тоғызбаев Қайрат Әбенұлы.

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексі, «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы 10-сессиясының № 71 шешімін, «Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 29 тамыздағы № 565 қаулысы

Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

облыстық

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

мазмұнына қарай

жеке

іске асыру түріне қарай

ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Жерді пайдалану мен қорғауды дамыту мен жетілдіру

Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже): мемлекеттiк органдардың, жеке, заңды тұлғалардың және лауазымды адамдардың Қазақстан Республикасы жер заңдарының сақталуын, Қазақстан Республикасы заңдарының бұзылуын анықтауды және жоюды, азаматтар мен заңды тұлғалардың бұзылған құқықтарын қалпына келтiрудi, жер учаскелерiн пайдалану ережелерiнiң сақталуын, жер кадастры мен жерге орналастыру iсiнiң дұрыс жүргiзiлуiн және жердi ұтымды пайдалану мен қорғау жөнiндегi iс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін мемлекеттік органның аппаратын күтіп ұстау

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015 жыл

 

2016

жыл

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

001  «Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

мың теңге

35401,0

53988,0

57924,0

59404,0

59707,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

35401,0

53988,0

57924,0

59404,0

59707,0

 

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: коды 001  «Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттiк бағдарламаның түрі:

облыстық

мемлекеттік басқару деңгейіне қарай

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтердi көрсету

мазмұнына қарай

жеке

іске асыру түріне қарай

ағымдағы

ағымдағы/даму

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін мемлекеттік органның аппаратын күтіп ұстау

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

жыл

2016

жыл

2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

Жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыратын мемлекеттік қызметшілердің саны

штат. бірлік

 

 

14

 

14

14

14

Шарт негізінде жұмыс істейтін қызметшілердің саны

бірлік

 

7

7

7

7

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау

Қызмет

керлер

 

10

9

5

5

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

Өлшем бірлігі

Есепті жыл

Ағымдағы жыл жоспары

Жоспарлы кезең

2015

жыл

2016

жыл

2017

жыл

2018

жыл

2019

жыл

001  «Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

мың теңге

35401,0

53988,0

57924,0

59404,0

59707,0

Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар

мың теңге

35401,0

53988,0

57924,0

59404,0

59707,0

 

 

 

 

 

 

 

Құрылған күні: 16-04-2018 14:24
Жаңартылған күні: 06-01-2020 18:05

Сұрақ қою

©  ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

Барлық құқықтар қорғалған және сақталған.

Сайттан мәлімет қолданған жағдайда түпнұсқаға сілтеме болуы міндетті

Яндекс.Метрика