Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы  мен қорғалуын бақылау басқармасы бойынша

2019 жылға бөлінген қаржының  игерілуі
ББӘ Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшілік Атауы Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет есепті мерзімге 2019 жылғы 31 желтоқсанға игерілуі атқарулы % (гр.11/гр.6*100)   Игерілмеу себептері
міндеттемелер бойынша төлемдер бойынша атқарылмай қалған сомалар
1 2 3   4 5 6 7 11 12 13 14
725       Облыстың  жерді пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 73224,1 73224,1 73224,1 73126,0 99,9 98,1  
  001     Жергілікті деңгейдегі жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер    73 224,1         73 224,1       73 224,1      73 126,0   99,9 98,1  
    011          4 761,0           4 761,0         4 761,0        4 663,2   97,9 97,8 Үнемделген қаржы
      111 Еңбекке ақы төлеу 2661,8 2661,8 2661,8 2656,3 99,8 5,5 Үнемделген қаржы
      113 Өтемақы төлемдері 427,5 427,5 427,5 427,5 100,0 0,0  
      121 Әлеуметтік салық 114,1 114,1 114,1 113,9 99,8 0,2 Үнемделген қаржы
      122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 61,0 61,0 61,0 60,8 99,7 0,2 Үнемделген қаржы
      124 Міндетті медициналық сақтандыру жарналары            34,6 34,6 34,6 34,5 99,7 0,1 Үнемделген қаржы
      131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу      1 352,0           1 352,0         1 352,0        1 265,4   93,6 86,6 Үнемделген қаржы
      135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары         110,0              110,0            110,0           104,8   95,3 5,2 Үнемделген қаржы
    015        68 463,1         68 463,1       68 463,1      68 462,8   100,0 0,3  
      111 Еңбекке ақы төлеу 26797,9 26797,9 26797,9 26797,9 100,0 0,0  
      112 Қосымша ақшалай төлемдер 7121,7 7121,7 7121,7 7121,7 100,0 0,0  
      113 Өтемақы төлемдері 4790,8 4790,8 4790,8 4790,7 100,0 0,1 Үнемделген қаржы
      121 Әлеуметтік салық 1615,7 1615,7 1615,7 1615,7 100,0 0,0  
      122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 765,5 765,5 765,5 765,4 100,0 0,1 Үнемделген қаржы
      124 Міндетті медициналық сақтандыру жарналары            435,6 435,6 435,6 435,6 100,0 0,0  
      131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 8111,4 8111,4 8111,4 8111,4 100,0 0,0  
      135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 688,4 688,4 688,4 688,4 100,0 0,0  
      136 Техникалық персоналдардың ел ішінднгі іссапарлар мен қызметтік сапарлары 229,8 229,8 229,8 229,8 100,0 0,0  
      149 Өзге де қорларды сатып алу 2000,3 2000,3 2000,3 2000,3 100,0 0,0  
      151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 388,8 388,8 388,8 388,8 100,0 0,0  
      152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу  170,0 170,0 170,0 170,0 100,0 0,0  
      159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 9320,8 9320,8 9320,8 9320,8 100,0 0,0  
      161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар 5664,4 5664,4 5664,4 5664,3 100,0 0,1 Үнемделген қаржы
      169 Өзге де ағымдағы шығындар 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 0,0  
      322 Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер 337,0 337,0 337,0 337,0 100,0 0,0  
        Жиыны 73224,1 73224,1 73224,1 73126,0 99,9 98,1  

Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы  мен қорғалуын бақылау басқармасы бойынша 2019 жылғы бөлінген қаржының 3 тоқсанға игерілуі
ББӘ Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшілік Атауы Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет есепті мерзімге 2019 жылғы 30 қыркүйектегі игерілуі атқарулы % (гр.11/гр.6*100)   Игерілмеу себептері
міндеттемелер бойынша төлемдер бойынша атқарылмай қалған сомалар
1 2 3   4 5 6 7 11 12 13 14
725       Облыстың  жерді пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 74691,1 56426,1 51091,3 51090,3 100,0 1,0  
  001     Жергілікті деңгейдегі жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер    74 691,1         56 426,1       51 091,3      51 090,3   100,0 1,0  
    011          6 228,0           2 709,0         2 709,0        2 708,6   100,0 0,4  
      111 Еңбекке ақы төлеу 3043,0 1411,8 1411,8 1411,8 100,0 0,0  
      113 Өтемақы төлемдері 598,0 345,2 345,2 345,1 100,0 0,1 Үнемделген қаржы
      121 Әлеуметтік салық 517,0 59,5 59,5 59,4 99,8 0,1 Үнемделген қаржы
      122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 302,0 33,7 33,7 33,6 99,7 0,1 Үнемделген қаржы
      124 Міндетті медициналық сақтандыру жарналары            186,0 18,8 18,8 18,7 99,5 0,1 Үнемделген қаржы
      131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу      1 362,0              775,0            775,0           775,0   100,0 0,0  
      135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары         220,0                65,0              65,0             65,0   100,0 0,0  
    015        68 463,1         53 717,1       48 382,3      48 381,7   100,0 0,6  
      111 Еңбекке ақы төлеу 27544,0 20134,1 20134,1 20134,1 100,0 0,0  
      112 Қосымша ақшалай төлемдер 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 100,0 0,0  
      113 Өтемақы төлемдері 5498,0 4515,8 4515,8 4515,7 100,0 0,1 Үнемделген қаржы
      121 Әлеуметтік салық 1249,0 943,9 943,9 943,9 100,0 0,0  
      122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 692,0 519,0 519,0 519,0 100,0 0,0  
      124 Міндетті медициналық сақтандыру жарналары            456,0 295,2 295,2 295,1 100,0 0,1 Үнемделген қаржы
      131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 7057,0 5219,6 5219,6 5219,5 100,0 0,1 Үнемделген қаржы
      135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 558,0 430,5 430,5 430,5 100,0 0,0  
      136 Техникалық персоналдардың ел ішінднгі іссапарлар мен қызметтік сапарлары 350,0 181,8 181,8 181,8 100,0 0,0  
      149 Өзге де қорларды сатып алу 2002,0 2002,0 1878,7 1878,6 100,0 0,1 Үнемделген қаржы
      151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 1010,8 1010,8 254,4 254,3 100,0 0,1 Үнемделген қаржы
      152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу  231,6 231,6 140,0 140,0 100,0 0,0  
      159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 13128,7 13128,7 8765,2 8765,1 100,0 0,1 Үнемделген қаржы
      161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар 6809,0 3247,1 3247,1 3247,1 100,0 0,0  
      169 Өзге де ағымдағы шығындар 40,0 20,0 20,0 20,0 100,0 0,0  
      322 Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер 337,0 337,0 337,0 337,0 100,0 0,0  
        Жиыны 74691,1 56426,1 51091,3 51090,3 100,0 1,0  

Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы  мен қорғалуын бақылау басқармасы бойынша 2019 жылғы бөлінген қаржының 1 жартыжылдығына игерілуі
ББӘ Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшілік Атауы Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет есепті мерзімге 2019 жылғы 30 маусымға игерілуі атқарулы % (гр.11/гр.6*100)   Игерілмеу себептері
міндеттемелер бойынша төлемдер бойынша атқарылмай қалған сомалар
1 2 3   4 5 6 7 11 12 13 14
725       Облыстың  жерді пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 74691,1 43152,1 29388 29383,1 100,0 4,9  
  001     Жергілікті деңгейдегі жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер    74 691,1         43 152,1       29 388,0      29 383,1   100,0 4,9  
    011          6 228,0              926,0            926,0           923,9   99,8 2,1  
      111 Еңбекке ақы төлеу 3043,0 283,0 283,0 283 100,0 0,0  
      113 Өтемақы төлемдері 598,0 282,0 282,0 281,4 99,8 0,6 Үнемделген қаржы
      121 Әлеуметтік салық 517,0 12,0 12,0 12,0 100,0 0,0  
      122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 302,0 7,0 7,0 7,0 100,0 0,0  
      124 Міндетті медициналық сақтандыру жарналары            186,0 4,0 4,0 3,5 87,5 0,5 Үнемделген қаржы
      131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу      1 362,0              312,0            312,0           311,0   99,7 1,0 Үнемделген қаржы
      135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары         220,0                26,0              26,0             26,0   100,0 0,0  
    015        68 463,1         42 226,1       28 462,0      28 459,2   100,0 2,8  
      111 Еңбекке ақы төлеу 28558,0 14127,0 14127,0 14127 100,0 0,0  
      113 Өтемақы төлемдері 5498,0 4091,0 4091,0 4091,0 100,0 0,0  
      121 Әлеуметтік салық 1186,0 603,0 603,0 602,4 99,9 0,6 Үнемделген қаржы
      122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 692,0 335,0 335,0 334,7 99,9 0,3 Үнемделген қаржы
      124 Міндетті медициналық сақтандыру жарналары            456,0 191,0 191,0 191,0 100,0 0,0  
      131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 6957,0 3421,0 3421,0 3421,0 100,0 0,0  
      135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 547,0 276,0 276,0 275,4 99,8 0,6 Үнемделген қаржы
      136 Техникалық персоналдардың ел ішінднгі іссапарлар мен қызметтік сапарлары 350,0 117,0 117,0 116,1 99,2 0,9 Үнемделген қаржы
      149 Өзге де қорларды сатып алу 2572,0 2572,0 1879,0 1878,6 100,0 0,4 Үнемделген қаржы
      151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 1010,8 1010,8 187,0 187,0 100,0 0,0  
      152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу  231,6 231,6 87,0 87,0 100,0 0,0  
      159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 13128,7 13128,7 1026,0 1026,0 100,0 0,0  
      161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар 6899,0 1770,0 1770,0 1770 100,0 0,0  
      169 Өзге де ағымдағы шығындар 40,0 15,0 15,0 15,0 100,0 0,0  
      322 Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер 337,0 337,0 337,0 337,0 100,0 0,0  
        Жиыны 74691,1 43152,1 29388,0 29383,1 100,0 4,9  

Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы  мен қорғалуын бақылау басқармасы бойынша 2019 жылғы бөлінген қаржының 1 тоқсанға игерілуі
ББӘ Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшілік Атауы Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет есепті мерзімге 2019 жылғы 31 наурызға игерілуі атқарулы % (гр.11/гр.6*100)   Игерілмеу себептері
міндеттемелер бойынша төлемдер бойынша атқарылмай қалған сомалар
1 2 3   4 5 6 7 11 12 13 14
725       Облыстың  жерді пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 57288,0 17952,0 12499,0 12495,8 100,0 3,2  
  001     Жергілікті деңгейдегі жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер   57 288,0     17 952,0     12 499,0     12 495,8   100,0 3,2  
    011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен        414,0            93,0            93,0            92,2   99,1 0,8  
      131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу        402,0            84,0            84,0            84,0   100,0 0,0  
      135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары          12,0              9,0              9,0              8,2   91,1 0,8 Үнемделген қаржы
    015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен   57 224,0     17 880,0     12 406,0     12 403,6   100,0 2,4  
      111 Еңбекке ақы төлеу 28558,0 6918,0 6918,0 6918 100,0 0,0  
      113 Өтемақы төлемдері 5498,0 2057,0 2057,0 2056,2 100,0 0,8 Үнемделген қаржы
      121 Әлеуметтік салық 1186,0 301,0 301,0 301,0 100,0 0,0  
      122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 692,0 160,0 160,0 160,0 100,0 0,0  
      124 Міндетті медициналық сақтандыру жарналары            456,0 90,0 90,0 90,0 100,0 0,0  
      131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 6957,0 1623,0 1623,0 1622,3 100,0 0,7 Үнемделген қаржы
      135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 547,0 134,0 134,0 133,9 99,9 0,1 Үнемделген қаржы
      136 Техникалық персоналдардың ел ішінднгі іссапарлар мен қызметтік сапарлары 350,0 21,0 21,0 20,2 96,2 0,8 Үнемделген қаржы
      149 Өзге де қорларды сатып алу 2572,0 2572,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
      151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 1023,0 1023,0 138,0 138,0 100,0 0,0  
      152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу  235,0 235,0 47,0 47,0 100,0 0,0  
      159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 2211,0 2211,0 382,0 382,0 100,0 0,0  
      161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар 6899,0 530,0 530,0 530 100,0 0,0  
      169 Өзге де ағымдағы шығындар 40,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0  
        Жиыны 57288,0 17952,0 12499,0 12495,8 100,0 3,2  

Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы  мен қорғалуын бақылау басқармасы бойынша

2018 жылға бөлінген қаржының  игерілуі

ББӘ Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшілік Атауы Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет есепті мерзімге    2018 жылғы 31 желтоқсанға игерілуі атқарулы % (гр.11/гр.6*100)  
міндеттемелер бойынша төлемдер бойынша атқарылмай қалған сомалар
1 2 3   4 5 6 7 11 12 13
725       Облыстың  жерді пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 56895,4 56895,4 56895,4 56895,2 100,0 0,2
  001     Жергілікті деңгейдегі жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 56895,4 56895,4 56895,4 56895,2 100,0 0,2
      111 Еңбекке ақы төлеу 26867 26867 26867 26867 100,0 0,0
      112 Қосымша ақшалай төлемдер 4635,4 4635,4 4635,4 4635,4 100,0 0,0
      113 Өтемақы төлемдері 5432,9 5432,9 5432,9 5432,9 100,0 0,0
      121 Әлеуметтік салық 1422,7 1422,7 1422,7 1422,7 100,0 0,0
      122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 751,2 751,2 751,2 751,1 100,0 0,1
      123 Міндетті әлеуметтік сақтандыру жарналары            0 0 0 0 0,0 0,0
      124 Міндетті медициналық сақтандыру жарналары            423,6 423,6 423,6 423,6 100,0 0,0
      131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 7277,6 7277,6 7277,6 7277,6 100,0 0,0
      135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 600,3 600,3 600,3 600,3 100,0 0,0
      144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу 948 948 948 948 100,0 0,0
      149 Өзге де қорларды сатып алу 1694,1 1694,1 1694,1 1694,1 100,0 0,0
      151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 614 614 614 614 100,0 0,0
      152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу  214,4 214,4 214,4 214,4 100,0 0,0
      159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 1831 1831 1831 1830,9 100,0 0,1
      161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар 4161,2 4161,2 4161,2 4161,2 100,0 0,0
      169 Өзге де ағымдағы шығындар 22 22 22 22 100,0 0,0
        Жиыны 56895,4 56895,4 56895,4 56895,2 100,0 0,2

 


Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы  мен қорғалуын бақылау басқармасы бойынша 2018 жылғы бөлінген қаржының 3 тоқсанға игерілуіББӘ Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшілік Атауы Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет есепті мерзімге    2018 жылғы 30 қыркүйекке игерілуі атқарулы % (гр.11/гр.6*100)   Игерілмеу себептері
міндеттемелер бойынша төлемдер бойынша атқарылмай қалған сомалар
1 2 3   4 5 6 7 11 12 13 14
725       Облыстың  жерді пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 57189,4 44142,4 42082 42028,6 99,9 53,4  
  001     Жергілікті деңгейдегі жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 57189,4 44142,4 42082 42028,6 99,9 53,4  
      111 Еңбекке ақы төлеу 27874 20492 20492 20491,9 100,0 0,1 Үнемделген қаржы
      112 Қосымша ақшалай төлемдер 1765 1765 1765 1765 100,0 0,0  
      113 Өтемақы төлемдері 5509 5140 5140 5139,2 100,0 0,8 Үнемделген қаржы
      121 Әлеуметтік салық 1273 972 972 971,4 99,9 0,6 Үнемделген қаржы
      122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 723 535 535 534,3 99,9 0,7 Үнемделген қаржы
      123 Міндетті әлеуметтік сақтандыру жарналары            27 0 0 0 0,0 0,0  
      124 Міндетті медициналық сақтандыру жарналары            457 302 302 301,9 100,0 0,1 Үнемделген қаржы
      131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 6871 5077 5077 5076,2 100,0 0,8 Үнемделген қаржы
      135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 551 411 411 410,5 99,9 0,5 Үнемделген қаржы
      144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу 948 948 948 948 100,0 0,0  
      149 Өзге де қорларды сатып алу 1762 1762 1071 1070,6 100,0 0,4 Үнемделген қаржы
      151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 974 974 436 436 100,0 0,0  
      152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу  233,4 233,4 160 160 100,0 0,0  
      159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 2124 2124 1366 1365 99,9 1,0 Үнемделген қаржы
      161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар 6060 3390 3390 3341,6 98,6 48,4 Үнемделген қаржы
      169 Өзге де ағымдағы шығындар 38 17 17 17 100,0 0,0  
        Жиыны 57189,4 44142,4 42082 42028,6 99,9 53,4  

Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы  мен қорғалуын бақылау басқармасы бойынша 2018 жылғы бөлінген қаржының 1 жартыжылдығына игерілуі
ББӘ Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшілік Атауы Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет есепті мерзімге    2018 жылғы 30 маусым игерілуі атқарулы % (гр.11/гр.6*100)   Игерілмеу себептері
міндеттемелер бойынша төлемдер бойынша атқарылмай қалған сомалар
1 2 3   4 5 6 7 11 12 13 14
725       Облыстың  жерді пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 57507,4 33210,4 28884 28881,5 100,0 2,5  
  001     Жергілікті деңгейдегі жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 57507,4 33210,4 28884 28881,5 100,0 2,5  
      111 Еңбекке ақы төлеу 28648 14449 14449 14448,4 100,0 0,6 Үнемделген қаржы
      113 Өтемақы төлемдері 5509 4115 4115 4114,5 100,0 0,5 Үнемделген қаржы
      121 Әлеуметтік салық 1190 612 612 612 100,0 0,0  
      122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 695 341 341 340,6 99,9 0,4 Үнемделген қаржы
      123 Міндетті әлеуметтік сақтандыру жарналары            27 0 0 0 0,0 0,0  
      124 Міндетті медициналық сақтандыру жарналары            457 196 196 195,8 99,9 0,2 Үнемделген қаржы
      131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 6888 3267 3267 3266,9 100,0 0,1 Үнемделген қаржы
      135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 534 257 257 257 100,0 0,0  
      144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу 948 948 948 948 100,0 0,0  
      149 Өзге де қорларды сатып алу 2899 2899 1071 1070,6 100,0 0,4 Үнемделген қаржы
      151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 974 974 330 330 100,0 0,0  
      152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу  551,4 551,4 95 95,0 100,0 0,0  
      159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 2089 2089 691 691 100,0 0,0  
      161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар 6060 2500 2500 2499,7 100,0 0,3 Үнемделген қаржы
      169 Өзге де ағымдағы шығындар 38 12 12 12 100,0 0,0  
        Жиыны 57507,4 33210,4 28884 28881,5 100,0 2,5  

Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы  мен қорғалуын бақылау басқармасы бойынша 2018 жылғы бөлінген қаржының 1 тоқсанға игерілуіББӘ Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшілік Атауы Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет есепті мерзімге    2018 жылғы 28 ақпанға игерілуі атқарулы % (гр.11/гр.6*100)   Игерілмеу себептері
міндеттемелер бойынша төлемдер бойынша атқарылмай қалған сомалар
1 2 3   4 5 6 7 11 12 13 14
725       Облыстың  жерді пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 57877 20678 14774 14735,7 99,7 38,3  
  001     Жергілікті деңгейдегі жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 57877 20678 14774 14735,7 99,7 38,3  
      111 Еңбекке ақы төлеу 28648 7705 7705 7704,6 100,0 0,4 Үнемделген қаржы
      113 Өтемақы төлемдері 5509 2374 2374 2373,7 100,0 0,3 Үнемделген қаржы
      121 Әлеуметтік салық 1190 331 331 330,4 99,8 0,6 Үнемделген қаржы
      122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 992 177 177 176,5 99,7 0,5 Үнемделген қаржы
      123 Міндетті әлеуметтік сақтандыру жарналары            27 0 0 0   0,0  
      124 Міндетті медициналық сақтандыру жарналары            457 101 101 100,6 99,6 0,4 Үнемделген қаржы
      131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 6888 1535 1535 1514,1 98,6 20,9 Үнемделген қаржы
      135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 603 134 134 131,5 98,1 2,5 Үнемделген қаржы
      144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу 948 948 948 948 100,0 0,0  
      149 Өзге де қорларды сатып алу 2899 2899 0 0   0,0  
      151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 974 974 239 226,3 94,7 12,7 Үнемделген қаржы
      152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу  555 555 50 50,0 100,0 0,0  
      159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 2089 2089 324 324 100,0 0,0  
      161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар 6060 850 850 850 100,0 0,0  
      169 Өзге де ағымдағы шығындар 38 6 6 6 100,0 0,0  
        Жиыны 57877 20678 14774 14735,7 99,7 38,3  

Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы  мен қорғалуын бақылау басқармасы бойынша

2017 жылға бөлінген қаржының  игерілуі
ББӘ Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшілік Атауы Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет есепті мерзімге    2017 жылғы  31 желтоқсанға игерілуі атқарулы % (гр.11/гр.6*100)   Игерілмеу себептері
міндеттемелер бойынша төлемдер бойынша Атқарылмай қалған сомалар
1 2 3   4 5 6 7 11 12 13 14
725       Облыстың  жерді пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 57356,4 57356,4 57356,4 57352,2 100,0 4,2  
  001     Жергілікті деңгейдегі жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 57356,4 57356,4 57356,4 57352,2 100,0 4,2  
      111 Еңбекке ақы төлеу 27269 27269 27269 27269 100,0 0,0  
      112 Қосымша ақшалай төлемдер 2883 2883 2883 2883 100,0 0,0  
      113 Өтемақы төлемдері 5515 5515 5515 5514 100,0 1,0 Үнемделген қаржы
      121 Әлеуметтік салық 1351 1351 1351 1351 100,0 0,0  
      122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 1044 1044 1044 1043,1 99,9 0,9 Еңбекақы  төлеуіне қарай
      123 Міндетті әлеуметтік сақтандыру жарналары            26 26 26 26 0 0,0  
      124 Міндетті медициналық сақтандыру жарналары            140 140 140 139,4 0 0,6 Еңбекақы  төлеуіне қарай
      131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 7008 7008 7008 7008 100,0 0,0  
      135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 577 577 577 577 100,0 0,0  
      136 Техникалық персоналдардың ел ішінднгі іссапарлар мен қызметтік сапарлары 107,5 107,5 107,5 107 0,0 0,5 Үнемделген қаржы
      144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу 836 836 836 835,8 100,0 0,2 Үнемделген қаржы
      149 Өзге де қорларды сатып алу 3223 3223 3223 3222 100,0 1,0 Үнемделген қаржы
      151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 632,9 632,9 632,9 632,9 100,0 0,0  
      152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу  484 484 484 484 100,0 0,0  
      159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 1995 1995 1995 1995 100,0 0,0  
      161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар 4229 4229 4229 4229 100,0 0,0  
      169 Өзге де ағымдағы шығындар 36 36 36 36 100,0 0,0  
        Жиыны 57356,4 57356,4 57356,4 57352,2 100,0 4,2  ББӘ Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшілік Атауы Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет есепті мерзімге    2017 жылғы  30 қарашаға игерілуі атқарулы % (гр.11/гр.6*100)   Игерілмеу себептері
міндеттемелер бойынша төлемдер бойынша Атқарылмай қалған сомалар
1 2 3   4 5 6 7 11 12 13 14
725       Облыстың  жерді пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 57923,9 53157,9 52466 52050,7 99,2 415,3  
  001     Жергілікті деңгейдегі жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 57923,9 53157,9 52466 52050,7 99,2 415,3  
      111 Еңбекке ақы төлеу 28202 25421 25421 25266,4 99,4 154,6 Үнемделген қаржы
      112 Қосымша ақшалай төлемдер 1231 1231 1231 1231 100,0 0,0  
      113 Өтемақы төлемдері 5570 5515 5515 5514,2 100,0 0,8  
      121 Әлеуметтік салық 1217 1149 1149 1149 100,0 0,0  
      122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 1023 917 917 911 99,3 6,0 Еңбекақы  төлеуіне қарай
      123 Міндетті әлеуметтік сақтандыру жарналары            26 26 26 25,9 0 0,1  
      124 Міндетті медициналық сақтандыру жарналары            532 108 108 106 0 2,0 Еңбекақы  төлеуіне қарай
      131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 6956 6192 6192 6192 100,0 0,0  
      135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 599 500 500 500 100,0 0,0  
      136 Техникалық персоналдардың ел ішінднгі іссапарлар мен қызметтік сапарлары 245 215 215 107 0,0 108,0 Тексерістердің басым көпшілігі қалада болуына байланысты іс-сапарлардан үнемделген қаржы
      144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу 836 836 836 835,8 100,0 0,2  
      149 Өзге де қорларды сатып алу 3354 3354 3223 3222,2 100,0 0,8  
      151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 918,9 918,9 590 590 100,0 0,0  
      152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу  524 524 447 447 100,0 0,0  
      159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 1995 1976 1821 1796 98,6 25,0 Өнім берушінің төлем құжаттарының дұрыс болмауына байланысты
      161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар 4659 4244 4244 4126,2 97,2 117,8 Тексерістердің басым көпшілігі қалада болуына байланысты іс-сапарлардан үнемделген қаржы
      169 Өзге де ағымдағы шығындар 36 31 31 31 100,0 0,0  
        Жиыны 57923,9 53157,9 52466 52050,7 99,2 415,3  ББӘ Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшілік Атауы Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет есепті мерзімге    2017 жылғы  31 қазанға игерілуі атқарулы % (гр.11/гр.6*100)   Игерілмеу себептері
міндеттемелер бойынша төлемдер бойынша Атқарылмай қалған сомалар
1 2 3   4 5 6 7 11 12 13 14
725       Облыстың  жерді пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 57923,9 49020,9 48157,9 47918,3 99,5 239,6  
  001     Жергілікті деңгейдегі жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 57923,9 49020,9 48157,9 47918,3 99,5 239,6  
      111 Еңбекке ақы төлеу 28202 23160 23160 23159,9 100,0 0,1  
      112 Қосымша ақшалай төлемдер 1231 1231 1231 1231 100,0 0,0  
      113 Өтемақы төлемдері 5570 5515 5515 5514,1 100,0 0,9  
      121 Әлеуметтік салық 1217 1070 1070 1069,2 99,9 0,8  
      122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 1023 837 837 836,9 100,0 0,1  
      123 Міндетті әлеуметтік сақтандыру жарналары            25 0 0 0 0 0,0  
      124 Міндетті медициналық сақтандыру жарналары            532 86 86 86 0 0,0  
      131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 6956 5581 5581 5580,5 100,0 0,5  
      135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 599 451 451 450,7 99,9 0,3  
      136 Техникалық персоналдардың ел ішінднгі іссапарлар мен қызметтік сапарлары 245 108 108 70,7 0,0 37,3 Тексерістердің басым көпшілігі қалада болуына байланысты іс-сапарлардан үнемделген қаржы
      144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу 836 836 836 835,8 100,0 0,2  
      149 Өзге де қорларды сатып алу 3379 3379 3223 3222,6 100,0 0,4  
      151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 918,9 918,9 527,9 527,9 100,0 0,0  
      152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу  524 524 405 405 100,0 0,0  
      159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 1971 1945 1748 1549 88,6 199,0 Өнім берушінің төлем құжаттарының дұрыс болмауына байланысты
      161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар 4659 3355 3355 3355 100,0 0,0  
      169 Өзге де ағымдағы шығындар 36 24 24 24 100,0 0,0  
        Жиыны 57923,9 49020,9 48157,9 47918,3 99,5 239,6  

 


Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы  мен қорғалуын бақылау басқармасы бойынша 2017 жылғы бөлінген қаржының 3 тоқсанға игерілуі
ББӘ Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшілік Атауы Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет есепті мерзімге    2017 жылғы  30 маусымға игерілуі атқарулы % (гр.11/гр.6*100)   Игерілмеу себептері
міндеттемелер бойынша төлемдер бойынша Атқарылмай қалған сомалар
1 2 3   4 5 6 7 11 12 13 14
725       Облыстың  жерді пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 57923,9 38404,9 36749,9 36385,5 99,0 364,4  
  001     Жергілікті деңгейдегі жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 57923,9 38404,9 36749,9 36385,5 99,0 364,4  
      111 Еңбекке ақы төлеу 28202 16933 16933 16838,5 99,4 94,5 Үнемделген қаржы
      112 Қосымша ақшалай төлемдер 1231 1231 1231 1231 100,0 0,0  
      113 Өтемақы төлемдері 5570 4603 4603 4602,2 100,0 0,8 Үнемделген қаржы
      121 Әлеуметтік салық 1217 809 809 803,7 99,3 5,3 Үнемделген қаржы
      122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 1023 623 623 615,7 98,8 7,3 Үнемделген қаржы
      123 Міндетті әлеуметтік сақтандыру жарналары            25 0 0 0 0 0,0  
      124 Міндетті медициналық сақтандыру жарналары            532 24 24 24 0 0,0  
      131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 6956 4050 4050 4050 100,0 0,0  
      135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 599 324 324 323,5 99,8 0,5 Үнемделген қаржы
      136 Техникалық персоналдардың ел ішінднгі іссапарлар мен қызметтік сапарлары 245 0 0 0 0,0 0,0  
      144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу 836 836 836 835,8 100,0 0,2 Үнемделген қаржы
      149 Өзге де қорларды сатып алу 3379 3320 3147 3051,6 97,0 95,4 Мемлекеттік сатып алу порталында сатып алынатын тауардың уақытында жеткізбеуіне байланысты
      151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 918,9 918,9 389,9 389,5 99,9 0,4 Үнемделген қаржы
      152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу  524 524 289 289 100,0 0,0  
      159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 1971 1924 1206 1046 86,7 160,0 Мемлекеттік сатып алу порталында сатып алынатын қызметтін келесі айға қалдырылуына байланысты
      161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар 4659 2275 2275 2275 100,0 0,0  
      169 Өзге де ағымдағы шығындар 36 10 10 10 100,0 0,0  
        Жиыны 57923,9 38404,9 36749,9 36385,5 99,0 364,4  ББӘ Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшілік Атауы Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет есепті мерзімге    2017 жылғы  31 тамызға игерілуі атқарулы % (гр.11/гр.6*100)   Игерілмеу себептері
міндеттемелер бойынша төлемдер бойынша Атқарылмай қалған сомалар
1 2 3   4 5 6 7 11 12 13 14
725       Облыстың  жерді пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 57923,9 42152,9 40661,9 39950,8 98,3 711,1  
  001     Жергілікті деңгейдегі жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 57923,9 42152,9 40661,9 39950,8 98,3 711,1  
      111 Еңбекке ақы төлеу 28202 18908 18908 18749 99,2 159,0 бос әкімшілік лауазымы есебінен үнемделген қаржы
      112 Қосымша ақшалай төлемдер 1231 1231 1231 1231 100,0 0,0  
      113 Өтемақы төлемдері 5570 4890 4890 4890 100,0 0,0  
      121 Әлеуметтік салық 1217 889 889 883 99,3 6,0 Үнемделген қаржы
      122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 1023 687 687 682 99,3 5,0 Үнемделген қаржы
      123 Міндетті әлеуметтік сақтандыру жарналары            25 0 0 0 0 0,0  
      124 Міндетті медициналық сақтандыру жарналары            532 47 47 45,2 0 1,8 Үнемделген қаржы
      131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 6956 4563 4563 4563 100,0 0,0  
      135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 599 364 364 363 99,7 1,0 Үнемделген қаржы
      136 Техникалық персоналдардың ел ішінднгі іссапарлар мен қызметтік сапарлары 245 45 45 28 0,0 17,0 Тексерістердің басым көпшілігі қалада болуына байланысты іс-сапарлардан үнемделген қаржы.
      144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу 836 836 836 835,8 100,0 0,2 Үнемделген қаржы
      149 Өзге де қорларды сатып алу 3379 3320 3154 3148 99,8 6,0 Үнемделген қаржы
      151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 918,9 918,9 439,9 428,5 97,4 11,4 Үнемделген қаржы
      152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу  524 524 326 326 100,0 0,0  
      159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 1971 1931 1283 1123 87,5 160,0 Мемлекеттік сатып алу порталында сатып алынатын қызметтін келесі айға қалдырылуына байланысты
      161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар 4659 2989 2989 2645,3 88,5 343,7 Тексерістердің басым көпшілігі қалада болуына байланысты іс-сапарлардан үнемделген қаржы.
      169 Өзге де ағымдағы шығындар 36 10 10 10 100,0 0,0  
        Жиыны 57923,9 42152,9 40661,9 39950,8 98,3 711,1  ББӘ Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшілік Атауы Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет есепті мерзімге    2017 жылғы  30 қыркүйекке игерілуі атқарулы % (гр.11/гр.6*100)   Игерілмеу себептері
міндеттемелер бойынша төлемдер бойынша Атқарылмай қалған сомалар
1 2 3   4 5 6 7 11 12 13 14
725       Облыстың  жерді пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 57923,9 45276,9 43946,9 43919,1 99,9 27,8  
  001     Жергілікті деңгейдегі жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 57923,9 45276,9 43946,9 43919,1 99,9 27,8  
      111 Еңбекке ақы төлеу 28202 20840 20840 20840 100,0 0,0  
      112 Қосымша ақшалай төлемдер 1231 1231 1231 1231 100,0 0,0  
      113 Өтемақы төлемдері 5570 5227 5227 5227 100,0 0,0  
      121 Әлеуметтік салық 1217 972 972 972 100,0 0,0  
      122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 1023 756 756 756 100,0 0,0  
      123 Міндетті әлеуметтік сақтандыру жарналары            25 0 0 0 0 0,0  
      124 Міндетті медициналық сақтандыру жарналары            532 65 65 65 0 0,0  
      131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 6956 5187 5187 5186 100,0 1,0 Еңбекақы  төлеуіне қарай
      135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 599 414 414 413 99,8 1,0 Еңбекақы  төлеуіне қарай
      136 Техникалық персоналдардың ел ішінднгі іссапарлар мен қызметтік сапарлары 245 58 58 52 0,0 6,0 Үнемделген қаржы
      144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу 836 836 836 835,8 100,0 0,2 Үнемделген қаржы
      149 Өзге де қорларды сатып алу 3379 3379 3150 3148 99,9 2,0 Мемлекеттік сатып алу порталында сатып алынатын қызметтін келесі айға қалдырылуына байланысты
      151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 918,9 918,9 475,9 466,3 98,0 9,6 Үнемделген қаржы
      152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу  524 524 372 365 98,1 7,0 Үнемделген қаржы
      159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 1971 1938 1432 1432 100,0 0,0  
      161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар 4659 2916 2916 2915 100,0 1,0 Үнемделген қаржы
      169 Өзге де ағымдағы шығындар 36 15 15 15 100,0 0,0  
        Жиыны 57923,9 45276,9 43946,9 43919,1 99,9 27,8  

 Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы  мен қорғалуын бақылау басқармасы бойынша

2017 жылғы бөлінген қаржының 30 маусымға игерілуі

ББӘ Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшілік Атауы Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет есепті мерзімге    2017 жылғы  30 маусымға  игерілуі атқарулы % (гр.11/гр.6*100)   Игерілмеу себептері
міндеттемелер бойынша төлемдер бойынша Атқарылмай қалған сомалар
1 2 3   4 5 6 7 11 12 13 14
725       Облыстың  жерді пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 57923,9 33417,9 30120,9 30107,3 100,0 13,6  
  001     Жергілікті деңгейдегі жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 57923,9 33417,9 30120,9 30107,3 100,0 13,6  
      111 Еңбекке ақы төлеу 28402 14672 14672 14671,9 100,0 0,1 Үнемделген қаржы
      112 Қосымша ақшалай төлемдер 191 191 191 191 100,0 0,0  
      113 Өтемақы төлемдері 5500 3863 3863 3862,7 100,0 0,3 Үнемделген қаржы
      121 Әлеуметтік салық 1195 649 649 648,1 99,9 0,9 Үнемделген қаржы
      122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 985 504 504 504 100,0 0,0  
      123 Міндетті әлеуметтік сақтандыру жарналары            25 0 0 0 0,0 0,0  
      124 Міндетті медициналық сақтандыру жарналары            532 0 0 0 0,0 0,0  
      131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 6956 3268 3268 3267,6 100,0 0,4 Үнемделген қаржы
      135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 599 265 265 264,1 99,7 0,9 Еңбекақы  төлеуіне қарай
      136 Техникалық персоналдардың ел ішінднгі іссапарлар мен қызметтік сапарлары 245 0 0 0 0,0 0,0  
      144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу 836 836 836 835,8 0,0 0,2 Үнемделген қаржы
      149 Өзге де қорларды сатып алу 4349 4290 2754 2753,9 0,0 0,1 Үнемделген қаржы
      151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 918,9 918,9 350,9 342 0,0 8,9 Үнемделген қаржы
      152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу  524 524 244 244 100,0 0,0  
      159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 1971 1917 1004 1004 100,0 0,0  
      161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар 4659 1510 1510 1508,2 99,9 1,8 Үнемделген қаржы
      169 Өзге де ағымдағы шығындар 36 10 10 10 0,0 0,0  
        Жиыны 57923,9 33417,9 30120,9 30107,3 100,0 13,6  

Қызылорда облысының жердің пайдаланылуы  мен қорғалуын бақылау басқармасы бойынша

2017 жылғы бөлінген қаржының 31 наурызға игерілуі


ББӘ Бағдарлама Кіші бағдарлама Ерекшілік Атауы Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет есепті мерзімге    2017 жылғы  31 наурызға игерілуі атқарулы % (гр.11/гр.6*100)  
міндеттемелер бойынша төлемдер бойынша Атқарылмай қалған сомалар
1 2 3   4 5 6 7 11 12 13
725       Облыстың  жерді пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 57924 18658 14767 14765 100 2
  1     Жергілікті деңгейдегі жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 57924 18658 14767 14765 100 2
      111 Еңбекке ақы төлеу 28402 7584 7584 7584 100 0
      112 Қосымша ақшалай төлемдер 191 191 191 191 100 0
      113 Өтемақы төлемдері 5500 2024 2024 2024 100 0
      121 Әлеуметтік салық 1195 341 341 341 100 0
      122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 985 255 255 255 100 0
      123 Міндетті әлеуметтік сақтандыру жарналары           25 0 0 0 0 0
      124 Міндетті медициналық сақтандыру жарналары           532 0 0 0 0 0
      131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 6956 1746 1746 1746 100 0
      135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 599 144 144 143 99,3 1
      136 Техникалық персоналдардың ел ішінднгі іссапарлар мен қызметтік сапарлары 245 0 0 0 0 0
      144 Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу 836 836 836 836 0 0
      149 Өзге де қорларды сатып алу 4349 2303 589 589 0 0
      151 Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу 919 886 196 196 0 0
      152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу 524 478 80 79 98,8 1
      159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 1971 1345 256 256 100 0
      161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар 4659 520 520 520 100 0
      169 Өзге де ағымдағы шығындар 36 5 5 5 0 0
        Жиыны 57924 18658 14767 14765 100 0

 

Құрылған күні: 30-03-2015 18:43
Жаңартылған күні: 09-01-2020 12:59

©  ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

Барлық құқықтар қорғалған және сақталған.

Сайттан мәлімет қолданған жағдайда түпнұсқаға сілтеме болуы міндетті

Яндекс.Метрика